Biotope là gì

Biotope là phong cách thủy sinh hướng đến việc tái tạo sinh cảnh, ở phong cách này chúng ta hướng đến sự tự nhiên và mô tả lại một hệ sinh tái dưới nước ở một vùng địa lý xác định. Phong cách này hướng đến việc tạo một bể thủy sinh hướng đến sự tự nhiên, mô phỏng lại hệ sinh thái của một vùng có thể xác định được.

Về cơ bản, cộng đồng Biotope thế giới có quy ước phân chia ra làm 3 hạng mục (A-B-C) trong chủ đề Biotope, dù có những điểm khác nhau nhưng đều phải tuân thủ chung những quy tắc Biotope.

  • Biotope A: – Bao gồm quần thể thực vật và sinh vật trong phạm vi chủ đề mô tả của bể. Ví dụ: Bể chủ đề mô tả vùng leaf litter của sông Rio Uaupes thì chỉ được phép thả nhóm sinh vật thuộc khu vực này.

  • Biotope B: – Bao gồm quần thể thực vật và sinh vật có thể không sinh sống chung một khu vực nhưng chia sẻ điều kiện môi trường sống giống nhau.
    Ví dụ: Bể chủ đề mô tả quần thể sông Rio Negro, các cụ có thể mix nhiều loại cá khác nhau không cùng khu vực, miễn là thuộc sông Rio Negro.

  • Biotope C: – Giống như B nhưng thực vật và sinh vật có thể đến từ nhiều khu vực khác nhau nhưng chia sẻ chung điều kiện môi trường sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *