SẢN PHẨM

BIOZYM- SẢN PHẨM CHĂM SÓC BỂ

KIỂM SOÁT VI KHUẨN (bacterial control BM101)

BIOZYM- SẢN PHẨM CHĂM SÓC BỂ

SẢN PHẨM KHỬ NO2- (NO3 remover BB1701)

BIOZYM- SẢN PHẨM CHĂM SÓC BỂ

LOẠI BỎ NH3/NH4 (NH3/NH4 remover BB1601)

BIOZYM- SẢN PHẨM CHĂM SÓC BỂ

NƯỚC TĂNG CƯỜNG SINH LỰC (AquaStar BY101 500ml)

BIOZYM- SẢN PHẨM CHĂM SÓC BỂ

DUNG DỊCH DIỆT TẢO (algae remover)

BIOZYM- SẢN PHẨM CHĂM SÓC BỂ

THUỐC CHỮA ĐỐM TRẮNG (Spot Cure BM401)

DINH DƯỠNG DR. TANK

VIÊN NÉN 0 Phân bón cho rễ

DINH DƯỠNG DR. TANK

VIÊN NÉN 9 PLANARIAN

DINH DƯỠNG DR. TANK

VIÊN NÉN 7 loại bỏ ốc sên

DINH DƯỠNG DR. TANK

VIÊN NÉN 6 Nước tinh khiết

DINH DƯỠNG DR. TANK

VIÊN NÉN PHÂN BÓN CO2

DINH DƯỠNG DR. TANK

Viên nén TE

DINH DƯỠNG DR. TANK

Viên nén Fe

DINH DƯỠNG DR. TANK

Viên nén K

DINH DƯỠNG DR. TANK

Viên nén P

DINH DƯỠNG DR. TANK

Viên nén N