VI SINH DUNAGE Phòng bệnh thời điểm giao mùa

Vi sinh dạng lỏng, thích hợp sử dụng phòng bệnh thời điểm giao mùa. Chống Virus mùa xuân.