Dr.Tank Aqua Cleaner

***Công dụng:
– Loại bỏ nước vàng, nước xanh, nước đục
– Sau khi sử dụng sau 3 giờ có thể nhìn rõ mặt nước
– Không gây hại cho cá hoặc cây thủy sinh

Hotline: 0912666670