THUỐC CHỮA ĐỐM TRẮNG (Spot Cure BM401)

Chức năng chính: Chủ yếu nhằm mục đích làm giảm các đốm trắng có kích thước như đầu ngón tay trên bề mặt da cá. Các thành phần bảo vệ được bổ sung đặc biệt, không dễ tái phát, và giảm phản ứng căng thẳng và tổn thương do đốm trắng

Hotline: 0912666670