Vật liệu lọc Neo Media HARD-1L Premium

220.000

Diện tích bề mặt: khoảng 3.200 / lít

Môi trường lọc phải cung cấp một không gian rộng lớn cho nhiều loại vi khuẩn sống.
Điều này là do không gian lọc bị hạn chế và hiệu quả lọc phải được tối đa hóa trong không gian hạn chế.
Số lượng vi khuẩn có thể được nuôi cấy với tỷ lệ thuận với diện tích.